HomeTCGAcupunctuurBehandelingIndicatiesVergoedingenLinksDisclaimerPrivacyContact

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is van algemene en informatieve aard. Praktijk voor acupunctuur Saskia van der Schans kan niet garanderen, dat de informatie zoals gepubliceerd op deze site volledig en juist is. U bepaalt zelf de waarde ervan voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u wel of niet onderneemt aangaande uw gezondheid. U wordt overigens vrijblijvend aangeraden om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie.

 

Praktijk voor acupunctuur Saskia van der Schans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:

het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;

het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

 

De website bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover Praktijk voor Acupunctuur Saskia van der Schans geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.

 

Privacy

Als NVA-lid hanteert Saskia van der Schans uw privacy conform de medische geheimhoudingsregeling in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg en het Nederlands recht in het algemeen. 

 

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de inhoud, geheel of gedeeltelijk, voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.